Procesbegeleiding, Onderzoek
en Advies bij verander- en samenwerkingsvraagstukken

“Veel verandertrajecten mislukken. 70%, wordt wel gezegd. Hoe kunnen we dat beter doen? Niet door nog omvangrijkere plannen te maken. Geloof me, ik heb zelf ook grootse en meeslepende veranderplannen helpen maken. Maar ik geloof er niet meer in.

Waar ik wel in geloof? In veranderen in kleine stapjes, met eigen mensen aan het stuur en een beperkte inbreng door externen. Organische verandering, waarbij de bedoeling centraal staat, en geleerd wordt van vallen en opstaan.”

Organisatieregie_340 Koerselman Consulting begeleidt en ondersteunt uw organisatie bij verander- en samenwerkings- vraagstukken die u tegenkomt bij het vormgeven van een bezielde organisatie. Op het niveau van de gehele organisatie, of op dat van een afdeling, team, programma of project. Een verbindende visie is in veel gevallen een belangrijk startpunt.

Ik ondersteun u bij het ontwikkelen van een visie, bij het bepalen van de doelen, bij het uitstippelen van de route en bij het tot stand brengen van excellente samenwerking om de doelen te realiseren. Daarbij hanteer ik een systemische aanpak, met aandacht voor boven-en onderstroom. Veranderen gaat namelijk altijd over veranderen van gedrag. In mijn  aanpak staat steeds “de bedoeling” – zie Wouter Hart’s Verdraaide organisaties – van de organisatie centraal. Ik geloof in de kracht van bezielde organisaties!

Mijn aanpak bestaat vaak uit de volgende elementen:

  1. Scherp krijgen van de gewenste toekomst (B): waarin wijkt deze af van hoe het nu is (A)? Waar is B de oplossing voor? Hoeveel urgentie is er om in B te komen? Betekenisgeving staat centraal. Zonder helder beeld van B is veranderen onmogelijk.
  2. Wat moet er allemaal geregeld worden om in B te komen (situationeel, bovenstroom), en welk gedrag willen we in B zien en welk gedrag niet meer (onderstroom)? Wat is het sleutelgedrag dat het verschil gaat maken tussen succes en falen? Wat hebben we los te laten, wat blijft achter in A?
  3. Vaststellen veranderboekhouding: wat hebben we te winnen in B, en wat te verliezen? Zijn we bereid om dat te dragen? Op basis daarvan het besluit: willen en durven we er echt voor te gaan?
  4. Regelen wat er in de bovenstroom geregeld moet worden, en via interventies het gedrag sturen in de gewenste richting. Daarbij gebruik maken van viral change (Herrero), nudging, etc.

Ik ben conceptueel sterk, analytisch, systematisch, zeer resultaatgericht en schrijf gemakkelijk en snel. Bovenal ben ik een gepassioneerd procesbegeleider die mensen weet te inspireren en motiveren en beweging creëert.

Willem Koerselman is gecertificeerd in Systemisch Transitie ManagementCorporate Antropologie, Deep Democracy en Rake Vragen.
stempel_final_r1-jpg
Meer lezen over mijn diensten?
Wilt u weten wat klanten van de dienstverlening vinden?
Direct contact?