All posts by Erik

NIEUWS

Op 5 april 2022 reikte ik voor de twaalfde  keer de Koerselman-prijs uit bij KWR. Ditmaal Emile Cornelissen voor een artikel  over het (her)gebruik van afvalwater voor drinkwaterproductie. Emile won de prijs voor de derde maal, wat een unicum is!

 

 

Trainingen

Ik geef regelmatig een eendaagse crash course verandermanagement en een een-daagse masterclass Viral Change.  Wil je meer weten over deze trainingen? Hier lees je er meer over. Ook incompany mogelijk.

                     

Investeren in mezelf

In 2018 volgde ik de opleiding Corporate Antropologie in 2019  het expert-programma Rake Vragen en in 2020 Deep Democracy . Ik ben als gecertificeerd corporate antropoloog nog beter in staat de organisatiecultuur in beeld te brengen en een traject te begeleiden om die cultuur te veranderen.

 

Mijn meest gelezen LinkedIn-blog,  Luiheid, de meest onderschatte competentie bij veranderprocessen, is inmiddels meer dan 40.000 keer gelezen, 15.000 keer ‘geliked’ en 1500 keer gedeeld.

 

 

 

 WERK IN UITVOERING

    • Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik SOVAK op het gebied van organisatieontwikkeling. Dat betreft (i) het handen en voeten geven aan de visie kernwaarden, (ii) het vormgeven van de verbinding tussen bestuur, management en medewerkers, en (iii) het tot stand brengen van een cultuur van psychologische veiligheid, waarin het het voeren van lastige gesprekken mogelijk is. In een eerste fase van het traject gaat het om het visualiseren van de gewenste toekomst, en het in kaart brengen van het gedrag dat daarbij hoort. Ik werk daarbij vanuit het gedachtengoed van Viral Change (Leandro Herrero). Het verspreiden van het gewenste gedrag gebeurt viraal, via een mechanisme van voordoen en afkijken. Veel andere interventies hebben betrekking op het faciliteren van ontmoetingen waarin het bespreken van casuïstiek centraal staat. Daarmee geven we handen en voeten aan de visie en kernwaarden en faciliteren we het ontwikkelen van de competentie om met elkaar goede gesprekken te voeren, ook over lastige kwesties. Daarbij maak ik gebruik van onder meer World Cafés, Socratische gesprekken (De achterkant van het gelijk), intervisie, etc.
    • Als trainer/begeleider  verzorg ik  samen met Nilguin van Raad de leergang leiderschap voor de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) (2022 e.v.) Het betreft het ontwikkelen en begeleiden van de leergang Leiderschap voor de commandanten en directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Een leergang waarin leren van casuïstiek centraal staat, en er veel aandacht is voor de onderstroom, en de dynamiek en patronen in de groep. Doel van de leergang is het ontwikkelen van collectief leiderschap en van professioneel gezag voor het Veiligheidsberaad, ministeries en andere stakeholders, en het versterken van het imago van de RCDV. De leergang is een werkplaats waarin het voeren van het goede gesprek en leren centraal staan. Intervisie, reflectie en feedback zijn essentieel om te leren, het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, en gezamenlijk strategische vraagstukken op te kunnen pakken. Het betreft een leergang van 2 jaar.
    • Als Programmanager Routekaart eindverantwoordelijk voor een groot organisatieontwikkeltraject van de gemeente Veldhoven. Onderdelen daarvan zijn een omgevingsanalyse, een analyse van organisatiecultuur en bedrijfsprocessen, het opstellen van een nieuwe visie, een SPP, etc.. Naast analyse en planvorming gaat het ook om het implementeren van plannen, resulterend in ander gedrag. Doelen van het programma zijn onder meer het herstellen van een gezonde balans tussen taken en capaciteiten, het toekomstgericht maken van de organisatie en het waar mogelijk verbeteren van de relatie en rolverdeling tussen MT en College/Raad. In opdracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een van de wethouders. Langlopende interim-opdracht.
    • Als teamcoach/strategisch adviseur verzorg ik bij KWR een serie bijeenkomsten met een van de kennisteams, gericht op het verbeteren van de samenwerking en prestaties. Aan de orde komen onder meer: visie & strategie, focus, plannen en organiseren, besluitvorming, rollen en competenties.