Category Archives: Uncategorized

NIEUWS

Op 10 juni 2020 reikte ik voor de elfde keer de Koerselman-prijs uit bij KWR. Ditmaal aan een groep onderzoekers die een artikel schreef over hoe je uit het voorkomen van Corona in rioolwater kunt afleiden hoeveel mensen er zijn besmet met dit virus. Deze methode is onderdeel van het Corona dashboard van het Rijk.

 

Samenwerking

Ik werk momenteel samen met Elke Dag Beter. Deze organisatie helpt goede doelen elke dag beter te worden op het gebied van digital marketing en organisatieverandering.

 

Trainingen

Ik geef regelmatig een eendaagse crash course verandermanagement en een een-daagse masterclass Viral Change.  Wil je meer weten over deze trainingen? Hier lees je er meer over. Ook incompany mogelijk.

 

In november 2018 rondde ik de opleiding Corporate Antropologie bij de Academie voor Organisatiecultuur af, en in 2020 Deep Democracy (level 3). Ik ben nu als gecertificeerd corporate antropoloog nog beter in staat de organisatiecultuur in beeld te brengen en – indien de klant dat wenst – een traject te begeleiden om die cultuur te veranderen. In 2019  volgde ik het expert-programma Rake Vragen bij Siets Bakker.

Mijn meest gelezen LinkedIn-blog,  Luiheid, de meest onderschatte competentie bij veranderprocessen, is inmiddels meer dan 40.000 keer gelezen, 15.000 keer ‘geliked’ en 1500 keer gedeeld.

 

 

 

 WERK IN UITVOERING

    • Als trainer/begeleider  verzorg ik  samen met Nilguin van Raad de leergang leiderschap voor de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) (2022 e.v.) Het betreft het ontwikkelen en begeleiden van de leergang Leiderschap voor de commandanten en directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Een leergang waarin leren van casuïstiek centraal staat, en er veel aandacht is voor de onderstroom, en de dynamiek en patronen in de groep. Doel van de leergang is het ontwikkelen van collectief leiderschap en van professioneel gezag voor het Veiligheidsberaad, ministeries en andere stakeholders, en het versterken van het imago van de RCDV. De leergang is een werkplaats waarin het voeren van het goede gesprek en leren centraal staan. Intervisie, reflectie en feedback zijn essentieel om te leren, het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, en gezamenlijk strategische vraagstukken op te kunnen pakken. Het betreft een leergang van 2 jaar.
    • Als Programmanager Routekaart eindverantwoordelijk voor een groot organisatieontwikkeltraject van de gemeente Veldhoven. Onderdelen daarvan zijn een omgevingsanalyse, een analyse van organisatiecultuur en bedrijfsprocessen, het opstellen van een nieuwe visie, een SPP, etc.. Naast analyse en planvorming gaat het ook om het implementeren van plannen, resulterend in ander gedrag. Doelen van het programma zijn onder meer het herstellen van een gezonde balans tussen taken en capaciteiten, het toekomstgericht maken van de organisatie en het waar mogelijk verbeteren van de relatie en rolverdeling tussen MT en College/Raad. In opdracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een van de wethouders. Langlopende interim-opdracht.
    • Als teamcoach/strategisch adviseur verzorg ik bij KWR een serie bijeenkomsten met een van de kennisteams, gericht op het verbeteren van de samenwerking en prestaties. Aan de orde komen onder meer: visie & strategie, focus, plannen en organiseren, besluitvorming, rollen en competenties.
    • Als Programmanager Omgevingswet ben ik bij de gemeente Veldhoven eindverantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze bestaat uit vier deelprogramma’s en een groot aantal projecten en activiteiten. Het betreft een omvangrijke veranderopgave, met uitdagingen in de bovenstroom (omgevingsvisie, werkprocessen, ICT) en de onderstroom (attitude en gedrag). De Omgevingswet is feitelijk een vehicel voor een belangrijke verandering van de organisatiecultuur. Gericht op meer flexibiliteit in de samenwerking met burgers en ondernemers en ruimte geven aan initiatieven. Meer participatie. Beleidsregels en verordeningen verminderen én integreren. Van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ houding. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Langdurige interim-opdracht.

linkedin-pulseBlogs

Ik publiceer mijn blogs via het Pulse kanaal van LinkedIn.

 

4 nov 2020 | 15 misvattingen over veranderen

7 apr 2020 | Wat de Corona crisis ons leert over veranderen met Viral Change

5 mrt 2020 | Is feedback geven gewoon een heel slecht idee? 

3 dec 2019 | De overheid moet zich aanpassen om geen paarse krokodil te worden

24 sept 2019 | Over de onzin van “waar twee mensen verantwoordelijk zijn, is niemand verantwoordelijk”

24 mei 2019 | Crash course verandermanagement

28 mrt 2019 | Waarom ik bij veranderopgaven altijd Goldratt’s Change Matrix gebruik

7 mrt 2019 | Leidende principes helpen je de bedoeling van je organisatie scherp te krijgen

29 nov 2018 | Viral change: hoe je een gedragsverandering als een virus door je organisatie verspreidt

16 okt 2018 | Veranderen maakt meer kapot dan je lief is

12 sept 2018 | Met psychologische veiligheid is iets heel geks aan de hand

15 aug 2018 | De 5 grootste valkuilen bij cultuurverandering

5 juni 2018 | Waarom een organisatie meer aandacht moet besteden aan cultuur en minder aan strategie

10 mei 2018 | Weirdo voor het leven. Ik word corporate antropoloog!

26 maart 2018 | Met mijn Waarom ga ik je misschien wel afschrikken

2 febr 2018 | Als je weet waar je heen wilt, dan wordt veranderen veel gemakkelijker

5 nov 2017 | Managen op basis van vertrouwen? Ik vond het doodeng!

31 aug 2017 | Waar ga jij van kwispelen?

17 apr 2017 | Geef je mensen oprechte persoonlijke aandacht, en ze gaan vliegen!

27 febr 2017 | Managers die koketteren het hun onwetendheid?? Dat is zo 2016!

7 febr 2017 | Waarom managers die veranderplannen ‘uitrollen’ er niks van begrepen hebben

23 jan 2017 | Leiderschap 6.0 en volgerschap 3.0 zijn niet de oplossing, maar juist het probleem

9 jan 2017 | Dat irritante gedrag van je medewerker kon wel eens ergens een héél goede oplossing voor zijn!

15 dec 2016 | Luiheid: de meest onderschatte competentie bij veranderprocessen

29 nov 2016 | Hoe je veranderen makkelijker maakt 

14 nov 2016 | Waarom gedrag veranderen zo lastig is 

25 okt 2016 | Ik geloof niet meer in een groots en meeslepend veranderplan!

4 okt 2016 | Waarom jullie deze blog totaal gaan negeren

19 sept 2016 | Hoe maak je een mission statement ‘that does not suck’

5 sept 2016 | Wat we kunnen leren van de Rijdende Rechter…

30 juni 2016 | Waarom ik Boris Johnson binnenkort hoop te verwelkomen bij de opleiding Systemisch Transitiemanagement

24 mei 2016 | Wat Einstein en Idols kandidaten gemeen hebben

10 mei 2016 | Mijn coming out…