Monthly Archives: november 2015

 WERK IN UITVOERING

    • Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik SOVAK op het gebied van organisatieontwikkeling. Dat betreft (i) het handen en voeten geven aan de kernwaarden, (ii) het vormgeven van de verbinding tussen bestuur, management en medewerkers, en (iii) het tot stand brengen van een cultuur van psychologische veiligheid, waarin het het voeren van lastige gesprekken mogelijk is. In een eerste fase van het traject gaat het om het visualiseren van de gewenste toekomst, en het in kaart brengen van het gedrag dat daarbij hoort. Ik werk daarbij vanuit het gedachtengoed van Viral Change (Leandro Herrero). Het verspreiden van het gewenste gedrag gebeurt viraal, via een mechanisme van voordoen en afkijken. Veel andere interventies hebben betrekking op het faciliteren van ontmoetingen waarin het bespreken van casuïstiek centraal staat. Daarmee geven we handen en voeten aan de visie en kernwaarden en faciliteren we het ontwikkelen van de competentie om met elkaar goede gesprekken te voeren, ook over lastige kwesties. Daarbij maak ik gebruik van onder meer World Cafés, Socratische gesprekken (De achterkant van het gelijk), intervisie, etc.
    • Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik Waterleiding-MaatschappijLimburg (WML) bij het herijken van haar missie, visie en doelen. In een eerste fase van het traject gaat het om het herijken van de strategische doelen, en het zorgen voor alignment binnen de organisatie.  Ook ontwikkelen we een organisatievisie, waarbij er aandacht is voor de organisatiecultuur.
    • Als trainer/begeleider  verzorg ik  samen met Nilguin van Raad de leergang leiderschap voor de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) (2022 e.v.) Het betreft het ontwikkelen en begeleiden van de leergang Leiderschap voor de commandanten en directeuren van de 25 veiligheidsregio’s. Een leergang waarin leren van casuïstiek centraal staat, en er veel aandacht is voor de onderstroom, en de dynamiek en patronen in de groep. Doel van de leergang is het ontwikkelen van collectief leiderschap en van professioneel gezag voor het Veiligheidsberaad, ministeries en andere stakeholders, en het versterken van het imago van de RCDV. De leergang is een werkplaats waarin het voeren van het goede gesprek en leren centraal staan. Intervisie, reflectie en feedback zijn essentieel om te leren, het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, en gezamenlijk strategische vraagstukken op te kunnen pakken. Het betreft een leergang van 2 jaar.
    • Als teamcoach/strategisch adviseur verzorg ik bij KWR een serie bijeenkomsten met een van de kennisteams, gericht op het verbeteren van de samenwerking en prestaties. Aan de orde komen onder meer: visie & strategie, focus, plannen en organiseren, besluitvorming, rollen en competenties.

linkedin-pulseBlogs

Ik publiceer mijn blogs via het Pulse kanaal van LinkedIn.

 

4 nov 2020 | 15 misvattingen over veranderen

7 apr 2020 | Wat de Corona crisis ons leert over veranderen met Viral Change

5 mrt 2020 | Is feedback geven gewoon een heel slecht idee? 

3 dec 2019 | De overheid moet zich aanpassen om geen paarse krokodil te worden

24 sept 2019 | Over de onzin van “waar twee mensen verantwoordelijk zijn, is niemand verantwoordelijk”

24 mei 2019 | Crash course verandermanagement

28 mrt 2019 | Waarom ik bij veranderopgaven altijd Goldratt’s Change Matrix gebruik

7 mrt 2019 | Leidende principes helpen je de bedoeling van je organisatie scherp te krijgen

29 nov 2018 | Viral change: hoe je een gedragsverandering als een virus door je organisatie verspreidt

16 okt 2018 | Veranderen maakt meer kapot dan je lief is

12 sept 2018 | Met psychologische veiligheid is iets heel geks aan de hand

15 aug 2018 | De 5 grootste valkuilen bij cultuurverandering

5 juni 2018 | Waarom een organisatie meer aandacht moet besteden aan cultuur en minder aan strategie

10 mei 2018 | Weirdo voor het leven. Ik word corporate antropoloog!

26 maart 2018 | Met mijn Waarom ga ik je misschien wel afschrikken

2 febr 2018 | Als je weet waar je heen wilt, dan wordt veranderen veel gemakkelijker

5 nov 2017 | Managen op basis van vertrouwen? Ik vond het doodeng!

31 aug 2017 | Waar ga jij van kwispelen?

17 apr 2017 | Geef je mensen oprechte persoonlijke aandacht, en ze gaan vliegen!

27 febr 2017 | Managers die koketteren het hun onwetendheid?? Dat is zo 2016!

7 febr 2017 | Waarom managers die veranderplannen ‘uitrollen’ er niks van begrepen hebben

23 jan 2017 | Leiderschap 6.0 en volgerschap 3.0 zijn niet de oplossing, maar juist het probleem

9 jan 2017 | Dat irritante gedrag van je medewerker kon wel eens ergens een héél goede oplossing voor zijn!

15 dec 2016 | Luiheid: de meest onderschatte competentie bij veranderprocessen

29 nov 2016 | Hoe je veranderen makkelijker maakt 

14 nov 2016 | Waarom gedrag veranderen zo lastig is 

25 okt 2016 | Ik geloof niet meer in een groots en meeslepend veranderplan!

4 okt 2016 | Waarom jullie deze blog totaal gaan negeren

19 sept 2016 | Hoe maak je een mission statement ‘that does not suck’

5 sept 2016 | Wat we kunnen leren van de Rijdende Rechter…

30 juni 2016 | Waarom ik Boris Johnson binnenkort hoop te verwelkomen bij de opleiding Systemisch Transitiemanagement

24 mei 2016 | Wat Einstein en Idols kandidaten gemeen hebben

10 mei 2016 | Mijn coming out…