Aanbevelingen

Frank van der Kleij  – Productie Manager    
Alrec 

Voor de tweede maal een workshop bij Willem gevolgd, dit keer de ‘crash course’ verandermanagement. Fijne mix van theorie en praktijk en ook oefenen in kleine groepjes. Goed tempo over dag heen. Willem kan op een prettige manier theorie en praktijk met elkaar verbinden.

3 november 2020


Cor Roos  – Secretaris-Directeur   
Waterschap Rijn en IJssel

“Willem is een heel betrokken, toegankelijke en deskundige adviseur voor organisatie ontwikkeling. Zijn stijl is overwegend dienend en structurerend, altijd met het oog op het te bereiken resultaat. Hij heeft onze directie, het management en de medezeggenschap uitstekend geholpen bij het opstellen van een meerjarig strategisch organisatie en personeel programma.”

11 februari 2020


Marieke Stolte  – Bestuursvoorzitter  
Stichting Linawijs

“Willem heeft bij stichting Linawijs samen met bestuur, team én ouders een bijeenkomst begeleid waarbij we de ‘leidende principes’ van Linawijs hebben uitgewerkt. Met deze principes kunnen we voor een ieder helder maken waar we voor staan, wat onze basis is en wat men van ons kan en mag verwachten. Willem heeft dit op een heel prettige manier begeleid met respect voor alle aanwezigen. Het was daarnaast ook een erg leerzame en leuke manier om met elkaar over het DNA”van Linawijs in gesprek te zijn. Ik kan Willem als procesbegeleider daarom van harte aanbevelen! “

2 februari 2019


Niels Veenhuizen – Directeur/Bestuurder
Scholen in de Kunst 

“Willem Koerselman heb ik bij Scholen in de Kunst gevraagd om ons te ondersteunen bij het realiseren van een nieuw strategisch beleidsplan. Ons verzoek was om het proces dat hieraan voorafgaat te faciliteren met veel ruimte voor inbreng van alle medewerkers. Hij heeft ons niet alleen geholpen bij het ontwerpen en inrichten van het proces van begin tot eind, maar ook bij het vormgeven en modereren van de werksessies. Daarnaast is hij voor mij als bestuurder een uitstekend klankbord gebleken tijdens alle onderdelen van onze gezamenlijke reis. Inmiddels ruim een half jaar verder kan ik uit volle overtuiging zeggen dat het plan er ligt en de weg die we hebben afgelegd geslaagd is. Willem is een prettig mens die zegt wat hij gaat doen en dan ook doet wat hij zegt. Dat laatste beweren heel veel mensen te bieden maar Willem is daarin een echte meester: punctueel, goed voorbereid, altijd afgerond voor de deadline.

16 april 2018


Rein Berger – Hoofd P&O en Procesmanagement
Brabant Water

“Willem heeft bij ons een project om ons proceshuis kritisch door te lichten met succes en on time afgerond. Ik heb hem als opdrachtgever leren kennen als een scherpe en snelle denker. Ook is hij in staat om op een creatieve wijze management en betrokken medewerkers in de lijn hiervoor warm te laten draaien. Hij is in staat om verbinding te leggen met medewerkers van verschillende niveau’s en van diverse pluimage. Zijn losse omgang, zonder overdreven amicaliteit, en snelle humorvolle reacties dragen daar absoluut aan bij. Persoonlijk heb ik het werken met Willem ervaren als bijzonder plezierig. Zijn resultaatgerichte aanpak, planmatigheid, nakomen van afspraken en persoonlijkheid zijn hierin belangrijke factoren.”

23 december 2016


Hans Kodde – hoofd van de afdeling ‘Care’ /MT lid
Stichting De Rading

“Ik heb Willem leren kennen als een motiverende, inspirerende en kundige begeleider van ons project om te komen tot een meerjarenstrategie voor De Rading. Willem is nieuwsgierig naar wat we doen en wie we zijn en sloot goed aan bij onze vraag. Hij is gericht op het resultaat en faciliterend en sturend op het proces om daar te komen. Ik kan hem van harte aanbevelen.”

2 juli 2016


Marcel Tielemans – managing director
Het Waterlaboratorium NV

“Willem is de man die je hebben moet bij het uitstippelen van je nieuwe ondernemingsplan. Hij heeft ons dit jaar (voor de tweede keer) ondersteund bij het bepalen van de belangrijkste bouwstenen voor ons plan voor de komende vijf jaar. Willem is scherp, zoekt de confrontatie waar nodig en zorgt tegelijkertijd voor een goede sfeer waarin iedereen tot zijn recht komt. Hij hanteert goede werkvormen en gaat gericht op het einddoel af. En, niet in de laatste plaats: Willem is gewoon een fijne vent om mee te werken!”

19 mei 2015


Hedwig van Berlo – medewerker strategie & innovatie 
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

“Willem heeft onze organisatie ondersteund bij het ontwikkelen van een integrale visie en bedrijfsstrategie. Daarnaast was hij procesbegeleider tijdens onze managementdriedaagse. Willem verplaatst zich gemakkelijk in de bedrijfspecifieke context, hij is positief kritisch en durft te confronteren. Bovenal is hij een ervaren en kundige adviseur waarmee het zeer prettig samenwerken is. Willem heeft ons niet alleen goed ondersteund, hij was voor mij een mentor in een uitdagende klus.”

10 februari 2014


Jeroen Ronden – manager bedrijfscontrol
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

“Willem is een ervaren breed georiënteerde specialist die inhoudelijke kennis en een uitstekende sociale antenne perfect weet te combineren. 

Willem helpt standaard denken te doorbreken en brengt je verfrissende nieuwe invalshoeken. Dit combineert hij met een prima gevoel voor situatie en mens. Tijdens onze management dagen 2013 vervulde Willem een belangrijke rol als mede procesbegeleider van ons visievormingstraject. Hierbij vestigde hij voldoende aandacht op het vertalen en borgen van visie richting strategie. En dus uiteindelijk het doorvertalen naar een verankerd stappenplan om van A naar B te bewegen. 

Ik kan Willem zeer zeker aanbevelen als U binnen uw organisatie voor dergelijke uitdagingen staat!”

30 november 2013


Noor Ney – strategisch beleidsadviseur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

“Ik heb inmiddels meerdere malen gebruik gemaakt van Willem’s kwaliteiten als procesbegeleider en adviseur. Zowel voor WaterWegen (de denktank voor de waterschapen) als voor mijn eigen waterschap. De productie LEF! van WaterWegen had er zonder Willem’s inbreng en hulp niet zo goed uitgezien. Willem is niet alleen een zeer kundig procesbegeleider maar ook inspirator en iemand die mij in staat stelt om steeds net even anders naar de dingen te kijken of anders te doen. En daarnaast is Willem ook nog eens een zeer aardig mens en fijn om mee samen te werken.”

28 november 2013


Sef Philips – hoofd afdeling strategie en beleid
Brabant Water

“Willem heeft meerdere sessies vormgegeven en geleid om het functioneren van de afdeling Strategie & Beleid van Brabant Water te verbeteren; door het inzicht, het gebruik van de juiste instrumenten is door Willem op verschillende vlakken voortgang geboekt om professioneel de rollen te vervullen die bij de afdeling horen”.

28 november 2013


Jos Frijns – teammanager knowledge networks & futures studies
KWR Watercycle Research Institute

“Wilt u echt een stap verder komen in een strategisch veranderproces, dan kan ik Willem van harte aanbevelen. Ik heb met veel plezier met Willem samen gewerkt en altijd genoten van de creatieve werksessies die hij bedacht en toepaste. Zijn succes zit in een zeer gedegen voorbereiding en daadwerkelijke interesse en betrokkenheid bij de mensen die hij ondersteunt.”

27 november 2013


Sonja Timmer Brand – programmamanager vereniging en communicatie
Unie van Waterschappen

“Willem heb ik gevraagd om me bij te staan bij het laten samensmelten van twee afdelingen tot een. Daar is een traject op gezet van 1,5 jaar met als resultaat een gedragen visie vanuit de nieuwe afdeling, helder voor iedereen wat zijn/haar meerwaarde is, agenda voor iedereen met gedeelde verantwoordelijkheden. 
Willem heeft hierbij de kracht van het team goed ingeschat, de kracht eruit gehaald op een creatieve en inspirerende wijze. 
Ik beveel Willem graag aan bij anderen die een transitieproces doormaken met een afdeling, scherpte zoeken in de visie”.

25 november 2013


Jelle Roorda – manager business development afvalwater en waterketen
Evides Waterbedrijf“Willem is een innemende persoonlijkheid die het vermogen bezit om op strategisch niveau een organisatie verder te brengen. Hij schuwt daarbij de confrontatie niet, wat het proces ten goede komt. Hij is een strategisch denker en moderator en helpt de organisatie echt stappen verder. Ik beveel hem graag bij anderen aan!

”

31 mei 2013


Jeroen Louis – strategisch adviseur
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

“

Met Willem heb ik een project gedaan met een doorlooptijd van een jaar bij het waterschap voor het ontwikkelen van een toekomstvisie. Willem heeft daarbij zijn grote expertise ingebracht op het gebied van scenarioplanning. Daarnaast bleek hij te beschikken over een ruim pallet aan creatieve methoden om werksessies te begeleiden. Willem levert steeds maatwerk. Ik heb hem leren kennen als een zeer kundig en betrokken projectleider, die altijd klaarstaat voor de klant. Hij heeft een rustige uitstraling en is – mede door zijn gevoel voor humor – een fijne kerel om mee samen te werken.”

24 januari 2011