Cultuurverandering

Koerselman Consulting ondersteunt organisaties en afdelingen bij verandervraagstukken. En om welk verandervraagstuk het ook gaat, er wordt altijd ook ander gedrag van mensen gevraagd. Want zonder gedragsverandering verandert er helemaal niks! Ik begeleid verandertrajecten dan ook met speciale aandacht voor de gedragskant. Vaak beter bekend als cultuurverandering. Cultuurverandering is bij mij altijd een middel, nooit een doel op zich. De cultuurverandering richt zich uitsluitend op die elementen die een belemmering vormen voor het realiseren van de doelen van een organisatie of afdeling. 

Mijn repertoire omvat coaching, intervisie, spiegelen, supervisie, ervaringsleren, etc. Ik bekijk verandervraagstukken altijd systemisch (ik ben gecertificeerd in Systemisch TransitiemanagementCorporate Antropologie, Deep Democracy en Rake Vragen). Met aandacht voor boven- én onderstroom. Zonder aandacht voor die onderstroom is een duurzame verandering onmogelijk. En ik rust niet voordat de belangrijkste doelen uit de visie ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Cruciaal is het samen met alle betrokkenen vertalen van de visie of doelen naar de dagelijkse praktijk, naar (ander) gedrag. Naar wat losgelaten dient te worden. Daarbij staat de verbinding met alle betrokkenen centraal, en gaat het om zingeving, betekenisgeving, voorbeeldgedrag en steeds de dialoog tussen management en medewerkers. 
koerselmanconsulting