Missie en Visie


Koerselman Consulting is een procesbegeleider van verandervraagstukken pur sang.
Of het nu over visie en strategie gaat, over team- of organisatieontwikkeling, of over cultuurvraagstukken: ik bekijk verandervraagstukken altijd systemisch.
(ik ben gecertificeerd in Systemisch TransitiemanagementCorporate Antropologie, Deep Democracy en Rake Vragen). Met aandacht voor zowel de bovenstroom als de onderstroom. De bovenstroom wordt ook wel de ‘harde’ kant van de organisatie genoemd: structuren, taken en verantwoordelijkheden, etc. De onderstroom gaat over de ‘zachte’ (mens)kant van de organisatie: cultuur, vertrouwen, dynamiek, macht etc. Zonder aandacht voor die onderstroom is een duurzame verandering onmogelijk. Veranderen gaat namelijk altijd over veranderen van gedrag.

Ik kies bijna altijd voor een participatieve aanpak. Dat voorkomt niet alleen problemen met het draagvlak (‘not invented here’), het is ook een principiële keuze. Met een participatieve aanpak ontstaat een meer ‘bezielde’ organisatie, waarin mensen met plezier werken. Moeilijke gesprekken ga ik niet uit de weg. Ik sta erom bekend het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Centraal in de aanpak staat altijd ‘de bedoeling’ van een organisatie (Wouter Hart). Ik ben goed in zaken terugbrengen tot de kern, en in keuzes maken. Als procesbegeleider ben ik als het ware de ‘gids’ bij verandervraagstukken; ik neem het eigenaarschap daarvan echter nooit over.

Vanuit deze visie ondersteun ik mensen en organisaties. Zowel bij visievorming, als bij het opstellen van veranderplannen en de implementatie daarvan. Bij de implementatie gaat het altijd (ook) over gedragsverandering. Ik begeleid mensen bij het zelf verwerven van de benodigde inzicht om tot bepaalde (strategische) keuzes te komen. Dat omvat coaching, intervisie, spiegelen, supervisie, ervaringsleren, etc. Ik beschik over en groot arsenaal aan – deels zelf ontworpen – (creatieve) werkvormen, en bied klanten vaak een verfrissende nieuwe blik op hun situatie.

Wilt u meer weten over hoe ik tegen (verander)vraagstukken aankijk? Leest u dan mijn blogs.

stempel_final_r1-jpgWillem Koerselman is gecertificeerd in Systemisch TransitieManagement en Corporate Antropologie.

Koerselman Consulting is gespecialiseerd in de volgende expertisegebieden:

  • visie en strategie
  • cultuurverandering 
  • samenwerkingsvraagstukken
  • kennismanagement 

Deze expertisegebieden zijn bij veranderprocessen leidend. Bij veranderen gaat het om waar u heen wilt (visie, focus) en welke stappen dan gezet moeten worden (strategie). Bij elke verandering hoort ook een gedragsverandering (cultuurverandering); zonder verandering van gedrag verandert er namelijk niks. Vervolgens is samenwerking cruciaal om die strategie ook daadwerkelijk te realiseren, om het als het ware van papier naar de praktijk te brengen. En in alle gevallen is het slim omgaan met alle aanwezige en benodigde kennis natuurlijk van groot belang.

Binnen deze expertisegebieden verricht Koerselman Consulting met name:

  • onderzoek & advies
  • procesbegeleiding