Boeken

TOP 10 INSPIRERENDE BOEKEN

Een top 10. Natuurlijk zijn er veel meer boeken die me inspireren, maar ik kies ervoor het lijstje niet langer te maken dan het nu is. Zodat ik soms ook met pijn in het hart een boek schrap, als ik een ander boek wil toevoegen.  Het zijn er nu 14. Dat vind ik wel een mooi getal. Een top 10 die uit 14 boeken bestaat, dat kenmerkt me ook wel. 

Ardon, A. (2014) Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust verandering blokkeren. Business Contact, Amsterdam.

Braun, D. & J. Kramer (2015) De corporate tribe. Vakmedianet, Deventer.

Damen, B. (2016) De Hollandsche school van veranderen; 7 wetten van transitie, Berenschot/Performa.

Hart, W. (2013) Verdraaide organisaties; terug naar de bedoeling. Vakmedianet, Deventer.

Hart, W. (2017) Anders vasthouden; 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Vakmedianet, Deventer.

Herrero, L. (2008) Viral Change. Meeting Minds, Groot-Brittanië.

Homan, Th. (2005) Organisatiedynamica. Academic Service, Amsterdam.

Kampen, J. (2017) Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties; lessen uit de geleefde werkelijkheid. Vakmedianet, Deventer.

Kramer, J. & D. Braun (2018) Building Tribes. Vakmedianet, Deventer.

Nieuwland, W. & M. Nooitgedagt (2015) Veranderen 3.0. vL&dB Uitgevers.

Thiecke, M. & B. Van der Zeeuw (2013) Systemisch transitiemanagement; neem voor de verandering de makkelijke weg! Boom/Nelissen.

Van de Goor, J. (2011) Hartelijk georganiseerd. Sdu uitgevers, Den Haag.

Van der Veer, S. & L. Peters (2016) Move before you’re ready. Van Duuren Management.

Van Oss, L. & J. van het Hek (2016) Onomkeerbaar. Vakmedianet, Deventer.