Profiel Willem Koerselman


Foto Willem_website (probeersel)

ACHTERGROND
Ik ben opgeleid als systeemecoloog, maar adviseer sinds lang over bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling, strategisch kennismanagement, samenwerking en innovatiemanagement. Overigens blijkt mijn systemische blik daarbij vaak erg nuttig! Ik heb lang gewerkt bij kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, KWR). Bij KWR ontwikkelde ik me steeds meer tot strategisch adviseur, en daarom maakte ik de overstap naar een organisatie- adviesbureau om het vak daar verder te leren. Ik werkte eerst enkele jaren bij ORG-ID en vervolgens bij Phaos. Op een bepaald moment paste de loondienst constructie me niet meer, en vanaf 1 januari 2014 ben ik als zelfstandige verder gegaan. 

Organisatieregie_326Maar ook als zelfstandige blijf ik steeds in verbinding met gedreven en deskundige collega’s die net als ik aandacht hebben voor de menskant van organisatievraagstukken. Want ik ben steeds meer gaan inzien dat de zachte kant (attitude, gedrag) van organisatievraagstukken minstens zo belangrijk is als de harde (structuur)kant. Zonder het (ook) over die zachte kant te hebben is een duurzame verandering in zijn ogen onmogelijk. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat excellente organisaties zich vooral onderscheiden doordat de mensen er in staat zijn om ook onder moeilijke omstandigheden met elkaar productieve gesprekken te blijven voeren. In verbinding met elkaar, nieuwsgierig naar elkaars standpunten, in dialoog, feedback kunnen geven en nemen, in staat tot zelfreflectie en compassie. Dat is waar het wat mij betreft om gaat. En eigenlijk komen die aspecten in alle projecten, vroeger of later, dominanter of minder dominant, aan de orde.

KERNKWALITEITENOrganisatieregie_340
Ik ben conceptueel, analytisch, systematisch, en resultaatgericht. Ik durf het onbespreekbare bespreekbaar te maken zonder zaken onnodig zwaar te maken. Ik ben zeer sterk in het terugbrengen van zaken tot de essentie (daarom spreekt het concept ‘de bedoeling’ van Wouter Hart me zeer aan), in het prioriteren, in het maken van keuzes. Nieuwe dingen doen, prima. Maar waar houden we dan mee op?

Daarnaast heb ik een groot inlevingsvermogen. Ik kan als het ware in de huid van de klant kruipen en de wereld door diens ogen bekijken. Ik schrijft snel en gemakkelijk, en met veel plezier. Een van mijn kernkwaliteiten is het ontwerpen van werkateliers, waarin deelnemers zelf aan de slag gaan om hun vraagstuk. Ik sta bekend om mijn creatieve – vaak zelf ontworpen – werkvormen. In de werkateliers is altijd sprake van maatwerk; ze worden meestal vormgegeven in nauwe samenwerking met de klant (co-creatie). Er wordt veel bereikt, maar er is ook altijd veel plezier en een ontspannen sfeer.

Noorwegen

KERNWAARDEN
Essentieel bij professionele samenwerking zijn openheid, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, betrokkenheid en kwaliteit. Ten aanzien van dat laatste punt leg ik de lat hoog, niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf. Ik ben een perfectionist, en wil mezelf steeds blijven verbeteren.

Dat geldt niet alleen voor mijn vakexpertise, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik neem om die reden al jaren deel aan een intervisiegroep van de Orde van Organisatie-kundigen en -adviseurs (Ooa), en sinds 2016 ook aan een intervisiegroep die zich richt op systemisch transitiemanagement. Ik ben in alle opzichten een ‘reflective practitioner’, die steeds reflecteert op zijn eigen werk en daarvan weer leert. Mijn perfectionisme beschermt mij (en u) ook tegen het aannemen van opdrachten waar ik denk onvoldoende meerwaarde te kunnen leveren. In dat geval werkt ik samen collega’s uit mijn netwerk.  Of ik verwijs u door naar een andere adviseur die u beter kan ondersteunen. En neem ik de opdracht wel aan, dan ga ik er vol overgave voor en probeer ik uw verwachtingen te overtreffen.

WILLEM KOERSELMAN PRIJS
Ik ben naamgever – en in 2010 winnaar – van de Willem Koerselman Prijs van KWR Watercycle Research Institute.

IMG_1188

In 1996 publiceerde ik, samen met toenmalig collega Arthur Meuleman, het artikel The vegetation N:P ratio: a new tool to detect the nature of nutrient limitation in het Journal of Applied Ecology. Toen ik in 2010 bij KWR vertrok, was dit peer reviewed artikel veruit het meest geciteerde KWR-artikel in de wetenschappelijke literatuur. Als eerbetoon aan mij en als stimulans voor KWR-onderzoekers om goede wetenschappelijke artikelen te publiceren, is de ‘Willem Koerselman Prijs’ ingesteld door de Wetenschapsraad van KWR. De prijs – een beeld naar mijn gelijkenis – wordt jaarlijks toegekend aan die KWR onderzoeker wiens artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift in het voorbije jaar het meest is geciteerd. De beeltenis heeft model gestaan voor het logo van Koerselman Consulting.
Winnaars plus K