Samenwerking

HRMsessieKoerselman Consulting ondersteunt teams die het gevoel hebben dat er niet goed wordt samengewerkt, of die de vraag ‘waar zijn wij eigenlijk van’ onvoldoende kunnen beantwoorden.

Iedereen kent ze wel: die teams met allemaal prima mensen die toch geen goed team vormen. Waar geklaagd wordt en gemopperd, waar over elkaar wordt gepraat in plaats van met elkaar. Waar als er iets fout gaat altijd naar de ander wordt gewezen. En waar niemand goed kan uitleggen wat nu eigenlijk de meerwaarde van het team is, of zou moeten zijn, binnen de organisatie. En waar soms de vraag ‘doen we eigenlijk wel de goede dingen’ niet kan worden beantwoord.

In sommige gevallen richt ik me op het concretiseren van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van het team en de teamleden (bovenstroom). En hoe daarbij optimaal kan worden aangesloten op ieders kwaliteiten en passie. Mensen in hun kracht zetten. Soms gaat het over het prioriteren van de werkzaamheden wanneer de agenda’s steeds voller raken door steeds weer nieuwe initiatieven. Waarbij de vraag ‘wat doen we straks niet meer’ steeds wordt omzeild. In weer andere gevallen gaat het over het leren geven en nemen van feedback, of het voeren we teamontwikkelgesprekken om de samenwerking te verbeteren (onderstroom). Vaak gaat het daarbij over het nemen van verantwoordelijkheid, en over persoonlijk leiderschap. In alle gevallen gaat het over het vormgeven van een effectief en professioneel opererend team, waarin teamleden hun expertise, competenties en passie kwijt kunnen. Waarin mensen (weer) met plezier werken aan belangrijke organisatiedoelen.