Procesbegeleiding

Procesbegeleiding (2)_18Koerselman Consulting is een
gepassioneerd procesbegeleider
die mensen weet te inspireren
en motiveren.
Niet alleen rondom vraagstukken
op het gebied van visie & strategie
en samenwerking, maar ook breder.

Ik werk veel en graag met groepen, en beschik over een groot arsenaal aan – vaak zelf ontwikkelde – werkvormen. Werkvormen waarmee het prettig werken is, en die perfect geschikt zijn voor het beoogde doel. In essentie gaat het om het ondersteunen van mensen bij het inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van alternatieven, het maken van keuzes, en daar vervolgens voor te gaan staan. Het zelf nemen van verantwoordelijkheid in plaats van te wachten op initiatieven van anderen. Daardoor komt veel in beweging.

Procesbegeleiding kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het ontwikkelen of ‘ontvouwen’ van een nieuwe visie, of het weer op gang helpen van een moeizaam draaiend team waarin mensen elkaar niet durven aan te spreken. Of over het bewerkstelligen van een cultuurverandering. Maar het kan ook de verstoorde relatie
betreffen tussen een directie en de OR, of een clash tussen medewerkers en
leidinggevenden bij een reorganisatie. Vaak is cultuurverandering daarbij direct of indirect aan de orde.

Soms betreft de procesbegeleiding het begeleiden van een ministeri√ęle top met vakbonden, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar oplossingen voor taaie vraagstukken. Of gaat het om het begeleiden van een workshop of conferentie zodat u zelf uw handen en uw hoofd vrij hebt om inhoudelijk mee te doen. Ook begeleid ik intervisiegroepen van mensen die samen willen werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In veel gevallen wordt daarbij gestuurd op het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen (persoonlijk leiderschap).

Wilt u meer weten over hoe ik tegen procesbegeleiding aankijk? En waarom ik mezelf soms procesbegeleider* noem? Lees dan mijn Blog over procesbegeleiding.