Onderzoek

IenM(4)Sommige verandervraagstukken vergen een nadere analyse van wat er precies aan de hand is, in de vorm van onderzoek.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om het afnemen van een aantal interviews, het bestuderen van documenten, het achterhalen van best practices in andere organisaties, etc.  Dit alles om de verschillende aspecten van een vraagstuk beter te belichten, of de haalbaarheid van mogelijke oplossingen te onderzoeken. Op basis daarvan stel ik dan een advies opom de beoogde verandering vorm te geven. Vrijwel altijd zal het advies meerdere keuzes open laten, met vermelding van de voor- en nadelen daarvan.
Zodat u op basis daarvan zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Voorbeeld van dergelijk onderzoek is het evalueren van het R&D & Innovatieproces bij een bedrijf dat dit proces verder wil verbeteren, en het evalueren van 10 jaar interdepartementale samenwerking op een bepaald dossier op zoek naar ‘hoe het beter kan’. In deze gevallen wordt het advies vooraf gegaan door een aantal interviews en Socratische Arena’s waarin de bevindingen uit de interviews worden teruggelegd en besproken met betrokkenen. In andere gevallen bestaat het onderzoek uit het uitvoeren van een aantal evaluaties met After Action Review op basis waarvan geleerde lessen en verbeteracties worden geformuleerd. Ook hier geldt weer dat die geleerde lessen en verbeteracties grotendeels door betrokkenen van uw organisatie worden bepaald. Het onderzoek en advies vindt in alle gevallen plaats in nauwe coproductie met u, en is steeds scherp toegesneden op het te behalen doel.