Visie & Strategie

Koerselman Consulting ondersteunt organisaties en afdelingen bij het ontwikkelen van een integrale visie en een strategie om die te bereiken, of bij het uitvoeren van een risicoanalyse op een reeds bestaande visie. En natuurlijk ondersteun ik u bij het ‘ontvouwen’ van die nieuwe visie en strategie, zodat het plan ook werkelijkheid wordt. Ik ben per slot van rekening gespecialiseerd in verandervraagstukken.

4 scenarios(2)Ik werk bij voorkeur op een participatieve
wijze, waarbij naast leidinggevenden ook anderen betrokken zijn. Uit de eigen organisatie, of zelfs van daarbuiten. Mijn kernkwaliteit  is het ontwerpen van (series van) werkateliers, precies toegesneden op het behalen van het gewenste resultaat en de specifieke context. Daarbij wordt gewerkt met verschillende methoden; in alle gevallen echter staat ‘de bedoeling’ van de organisatie (Wouter Hart) centraal.

Bij het ‘ontvouwen’ van de visie gaat het altijd over veranderen. ik bekijk verandervraagstukken altijd systemisch (ik ben gecertificeerd in Systemisch Transitiemanagement). Met aandacht voor boven- én onderstroom. Omdat veranderen altijd gaat over veranderen van gedrag. En ik rust niet voordat de belangrijkste doelen uit de visie ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Regelmatig gebruik ik de methode scenarioplanning, waarbij Jules Verne-achtige toekomstbeelden mensen inspireren om na te denken over waar de organisatie in de toekomst voor gesteld kan komen te staan, en hoe ze daarop wil inspelen. Of om vast te stellen hoe robuust een bestaande visie is in een maatschappij die afwijkt van de huidige (het zogenaamde ‘windtunnelen’). Scenarioplanning wordt dan gecombineerd met (bedrijfs)strategische concepten en inzichten uit de organisatieadviespraktijk. Zoals het Business Model Canvas van Ostenwalder, de Creatieregie methode van Coppenhagen, de  Klantwaardedisciplines van Treacy en Wiersema, de concepten van Ansoff, Abell, etc. 

De visie ‘vertalen’ we samen in strategische doelen, en een strategie om die te behalen. Een communicatiestrategie is daarvan natuurlijk onderdeel, maar dat gaat veel verder dan het ‘uitleggen’ van de visie. Cruciaal is het samen met alle betrokkenen vertalen van de visie naar de dagelijkse praktijk, naar (ander) gedrag. Daarbij staat de verbinding met alle betrokkenen centraal, en gaat het om zingeving, betekenisgeving, voorbeeldgedrag en steeds de dialoog tussen management en medewerkers. Het ontvouwen van de visie is een iteratief proces, dat weinig te maken heeft met ‘implementeren’ of zelfs ‘uitrollen’. Ik gebruik daarbij veelal een systemische benadering, omdat die recht doet aan het belang van de benodigde gedragsverandering.

koerselmanconsulting