Kennismanagement

Kenniscyclus(2)Koerselman Consulting ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en ‘uitvouwen’ van een strategie om efficiënt en effectief met kennis om te gaan.

De meeste organisaties zijn, al dan niet bewust, kennisintensief. Medewerkers zijn immers een groot deel van hun tijd bezig met het toepassen van kennis: technische kennis, kennis over klanten, bedrijfseconomische kennis, juridische kennis etc. Binnen organisaties ‘stroomt’ continu kennis tussen de medewerkers. Het is daarbij belangrijk dat iedereen binnen de organisatie steeds beschikt over de juiste kennis, op het juiste moment. Alleen dan kunnen organisatiedoelen op een efficiënte en effectieve
manier worden gehaald.

Op basis van de bedrijfs- of werkprocessen stellen we vast over welke (nieuwe) deskundigheid en competenties de organisatie van de toekomst dient te beschikken om deze processen goed te laten verlopen (‘soll’ situatie). Dit vergelijken we met de nu aanwezige deskundigheid en competenties (‘ist’ situatie), waardoor inzicht ontstaat in lacunes en knelpunten, maar ook in deskundigheid en competenties die in de toekomst minder of niet meer nodig zullen zijn. Vervolgens bepalen we met welke interventies lacunes in deskundigheid en competenties kunnen worden weggenomen. Interventies waarvan bekend is dat ze werken, én die passen bij uw organisatie. Daarmee geven we richting aan de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie.